fbpx
River Mall prekybos centras Kaune

Akcijos „Apsipirkite PC „River Mall“, dalyvaukite žaidime ir laimėkite elektrinį paspirtuką EkoRide P5 taisyklės

 

TAISYKLĖS:

 1. Akcija vyksta nuo 2022 m. liepos 28 d. iki 2022 m. rugpjūčio 11 d. prekybos centre RIVER MALL adresu Jonavos g. 60, Kaunas
 2. Akcijos organizatorius – UAB „Eften River“ (toliau – Organizatorius).
 3. Akcijoje galintys dalyvauti pirkėjai – vyresni nei 14 metų fiziniai asmenys, gyvenantys LR teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu  perkantys prekių visose RIVER MALL parduotuvėse, išskyrus išimtis. Išimtys: Akcijoje nedalyvauja mokesčių pirkimo kvitai bei čekiai, kuriuose yra tabako ir alkoholio prekių.
 4. Vienas pirkimo čekis suteikia teisę RIVER MALL parduotuvėse (Maximos XX čekis – Maximos XX informacijos centre) gauti vieną Akcijos kuponą ir dalyvauti žaidime dėl prizo.
 5. Akcijos prizas: Elektrinis paspirtukas EkoRide P5.
 6. Gautą kuponą Akcijos dalyvis užpildo ir įmeta į Akcijos dėžę.
 7. Norint laimėti RIVER MALL prizą, reikia užpildyti Akcijos kuponą. Viename Akcijos kupone gali būti registruojamas vienas pirkimo kvitas. Bent vienas pirkimo kvitas bet kokiai sumai suteikia teisę pildyti Akcijos kuponą ir dalyvauti Akcijoje. 
 8. Pirkimo kvitas, nurodytas užpildytame Akcijos kupone, privalo būti saugomas iki Akcijos pabaigos ir laimėjimo atveju pateikiamas Akcijos organizatoriui. Prizas suteikiamas tik laimėtojui pateikus pirkimą įrodantį Akcijos periodu (2022 07 10 – 2022 08 11) galiojantį pirkinio kvitą.

 

DALYVAVIMAS ŽAIDIME:

 1. Jaunesni nei 18 metų asmenys Akcijoje gali dalyvauti tik su tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimu. Jei Akcijoje dalyvauja jaunesnis nei 18 metų asmuo, laikoma, kad jo tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje. 
 2. Akcijoje nedalyvauja kuponas su klaidinga informacija, taip pat visai arba iš dalies neužpildyti kuponai. Už Akcijos kupone nurodytus duomenis atsako jį pildęs asmuo.
 3. Akcijoje dalyvaujantys asmenys įsipareigoja tinkamai susipažinti su Akcijos taisyklėmis ir sutinka laikytis jų, taip pat Organizatoriaus priimtų Akcijos sprendimų. Akcijos taisyklės pateikiamos susipažinimui prieš pateikiant kuponą, taip pat jos talpinamos interneto svetainėje www.pcrivermall.lt

 

LAIMĖTOJO NUSTATYMAS:

 1. Akcijos prizo laimėtojas bus renkamas burtų keliu iš visų teisingai užpildytų Žaidimo kuponų.
 2. Prizo lošime dalyvauja kuponai užpildyti 2022 m. liepos 28 – 2022 m. rugpjūčio 11 dienomis.
 3. Akcijos laimėtojo rinkimą stebės komisija, kurią turi sudaryti Akcijos Organizatoriaus – RIVER MALL – atstovas ir du atsitiktiniai RIVER MALL lankytojai. Jie užpildo ir pasirašo Laimėtojo ištraukimo aktą.
 4. Prizo laimėtojas pas Organizatorių privalo atvykti ir prizą atsiimti per 7 darbo dienas nuo laimėtojo paskelbimo.
 5. Akcijos laimėtojas bus informuotas asmeniškai Akcijos kupone nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu. 
 6. Atsiimdamas prizą laimėtojas privalo Organizatoriui pateikti pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), Akcijos periodu galiojusį pirkimo kvitą bei pasirašyti laimėjimo priėmimo–perdavimo aktą. Jei laimėtojui yra mažiau nei 18 metų, kartu atvykti atsiimti laimėjimo ir pasirašyti laimėjimo priėmimo–perdavimo aktą turi vienas iš laimėtojo tėvų, globėjų ar rūpintojų. 
 7. Prizo laimėtojas turi pasirašyti prizo priėmimo–perdavimo aktą, kuris yra laikomas kaip tinkamai perduoto prizo garantas ir jokios pretenzijos dėl jo perdavimo negali būti reiškiamos.
 8. Prizo laimėtojas yra informuotas, kad, pasirašius prizo priėmimo– perdavimo aktą, Organizatoriui pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė,  kontaktinis telefonas arba elektroninis pašto adresas) bus tvarkomi tik Organizatoriaus prizo perdavimo, laimėtojo viešo paskelbimo ir (ar) mokesčių apskaičiavimo (jei to prireiktų) tikslais. 
 9. Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs prizo laimėtojas netenka teisių į jį. Tokio laimėtojo nustatymas tampa negaliojančiu, o prizas be jokių kompensacijų lieka Organizatoriui arba laimėtojas renkamas iš naujo.
 10. Jei laimėjimas, vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, bus apmokestintas, šio mokesčio sumokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka apmokės Organizatorius.

 

DUOMENŲ APSAUGA:

 1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Akcijos Organizatorius – UAB “Eften River”. Akcijos dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi Akcijos organizavimo ir vykdymo, įskaitant laimėtojo atranką, laimėtojo informavimo tikslais.
 1. 2.Akcijos dalyvių duomenys bus tvarkomi sutikimo pagrindu – asmuo, sutikdamas dalyvauti Akcijoje ir pateikdamas duomenis, sutinka, kad duomenys būtų naudojami kaip nurodyta šiose Taisyklėse. Renkami duomenys – vardas, pavardė, tel.nr, el.p. adresas. 
 2. 3.Prizo laimėtojo duomenys bus tvarkomi sutikimo pagrindu (prizo perdavimo tikslu) ir teisinės prievolės (įstatymo) teisiniu pagrindu (mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo tikslu). Aukščiau paminėti prizo laimėtojo duomenys yra reikalingi prizo perdavimui ir jų nepateikus Organizatorius negalės perduoti Akcijos prizo laimėtojui.
 3. Prizo laimėtojo asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, kurie yra Organizatoriaus įgalioti tvarkyti duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, kiti duomenų tvarkytojai, kurie padeda administruoti ir vykdyti Akciją.
 4. Laimėtojo duomenys, susiję su prizo perdavimu, mokesčių deklaravimu / sumokėjimu, bus tvarkomi teisės aktuose nustatytą penkerių metų laikotarpį.
 5. Akcijos dalyviai ir Prizo laimėtojas, kaip duomenų subjektas, turi šias teises:
  1. prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  2. teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi;
  3. teisę atšaukti sutikimą (tai neturės poveikio ankstesnės duomenų tvarkymo veiklos teisėtumui);
  4. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt).
 6. Akcijos dalyviai ir Prizo laimėtojas gali pasinaudoti šiomis teisėmis kreipdamiesi į Organizatorių el. paštu river.rinkodara@newsec.lt arba telefonu +370 695 01789.
 7. Pasibaigus Akcijai, visi Akcijos kuponai sunaikinami.

 

KITOS NUOSTATOS:

 1. Asmenys, pateikdami užpildytus RIVER MALL kuponus į Akcijos dėžę, patvirtina, kad yra susipažinę su Akcijos taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų bei Organizatoriaus sprendimų. Taip pat, Akcijos kuponus užpildę asmenys, sutinka suteikti savo asmens duomenis Akcijos organizavimo, vykdymo ir susisiekimo laimėjimo atveju tikslais. 
 2. Organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti prizo atidavimą Akcijos dalyviui-laimėtojui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos, Akcijos Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą, perrinkti laimėtoją arba prizas be jokių kompensacijų lieka Organizatoriui.
 3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto svetainėje www.pcrivermall.lt.  Esant Akcijos taisyklių neatitikimams, galioja www.pcrivermall.lt paskelbtos Akcijos taisyklės.
 4. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos taisyklių keitimu, atšaukimu ar nutraukimu. Organizatorius neatsako ir neatlygina nuostolių / išlaidų, susijusių su prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako už Akcijos dalyvių išlaidas ir (ar) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Akcijoje (prekių įsigijimas Akcijos metu ir pan.).
 5. Akcijos prizas į grynuosius pinigus yra nekeičiamas. Organizatorius neatsako už prizo garantinį ir/ar  pogarantinį remontą.
 6. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir (ar) prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas el. pašto adresu river.rinkodara@newsec.lt.
 7. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Eften River“, PC RIVER MALL administruojančių įmonių darbuotojai, UAB „Newsec Property Management LT“ darbuotojai ir jų šeimos nariai, PC RIVER MALL operatorių darbuotojai ir jų šeimų nariai.
 8. Informacija, pakeitimai ir (ar) papildymai apie Akciją skelbiami PC RIVER MALL interneto svetainėje www.pcrivermall.lt.